Consultaría

Estes son algúns dos servizos de Consultaría que ofrecemos:

 • Autorizacións ambientais integradas.
 • Estudos de impacto ambiental.
 • Plans de continxencia marítimos.
 • Autorizacións de vertido e xestión de residuos.
 • Estudos de minimización de residuos.
 • Auditorías técnicas y due diligence.
 • Análise de eficiencia enerxética e minimización de consumos.
 • Plans preliminares de peche e clausura de instalacións.
 • Estudos de viabilidade.
 • Estudos de tratabilidade de augas.
 • Desenvolvemento de procesos en laboratorio.
 • Ensaios de respirometría.
 • Modelización software de proceso de tratamento de augas.
 • Micropilotaxe de procesos.
 • Formación (in house/online).
 • Elaboración de memorias de responsabilidade ambiental.
 • Auditorías de minimización de resgos ambientais.

           2 | ENXEÑARÍA

3 | PROXECTOS CHAVE EN MAN

4 | EXPLOTACIÓN DE INSTALACIÓNS

5 | RESPOSTA A EMERXENCIAS

Contacta con nós, ofrecémosche solucións integrais en xestión ambiental