Enxeñaría

Estes son algúns dos servizos de Enxeñaría que ofrecemos:

 • Anteproxectos e proxectos básicos.
 • Proxectos de execución.
 • Enxeñaría conceptual (FEED).
 • Enxeñaría de detalle.
 • Dirección facultativa.
 • Coordinación de seguridade e saúde.
 • Project management.
 • Reenxeñaría de proxectos.
 • Adaptación de instalacións.
 • Legalización de instalacións.
 • Modelización, desenvolvemento e pilotaxe de procesos.

1 | CONSULTARÍA

3 | PROXECTO CHAVE EN MAN

4 | EXPLOTACIÓNS DE INSTALACIÓNS

5 | RESPOSTA A EMERXENCIAS

Contacta con nós, ofrecémosche solucións integrais en xestión ambiental