Resposta a emerxencias

Estes son algúns dos servizos de emerxencia e operacións ambientais que ofrecemos:

 • Solucións de emerxencias ambientais e remediación de impactos en augas continentais e zoas de costa.
 • Recuperación de solos contaminados e espazos degradados.
 • Xestión de emerxencias.
 • Xestión da comunicación e interlocución entre entidades públicas e privadas.
 • Unidade móbil de primeira intervención para resolucións de vertidos.
 • Infraestruturas de soporte en actuación de gran magnitude.
 • Embarcacións de soporte de actuacións de gran magnitude.
 • Subministro eléctrico de emerxencia.
 • Plantas móbiles de osmoses inversa para depuracións de augas.
 • Instalacións de tratamento de RNPs líquidos e sólidos.
 • Loxística e transporte de RPs e RNPs líquidos e sólidos.

           1 | CONSULTARÍA

2 | ENXEÑARÍA

3 | PROXECTOS CHAVE EN MAN

4 | EXPLOTACIÓN DE INSTALACIÓNS

Contacta con nós, ofrecémosche solucións integrais en xestión ambiental