PLAN DE INNOVACIÓN DE Intacta Gestión Ambiental, SL (020)

Logotipo Axencia de innovación de la Xunta de Galicia

Para promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de
calidade.

Esta operación está financiada pola Xunta de Galicia, a través de axudas concedidas
pola Axencia Galega de Innovación, dentro do programa de axudas a empresa

InnovaPeme 2023.

Logotipo Xunta de Galicia